główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Opatów a Gminą Wojciechowice w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wojciechowice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie

Załączniki:
Projekt Uchwały122 KB