główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt Uchwały 109 KB