główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2020 rok”

Załączniki:
Projekt Uchwały 529 KB