główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035