główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1061/6 i 1061/7 położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt uchwały936 KB