główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Nikisiałce Dużej

Załączniki:
Projekt uchwałyMB