główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr / / 2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów

Załączniki:
Projekt uchwały229 KB