główna zawartość
artykuł nr 1

projekt - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 28 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Opatów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji

Załączniki:
Projekt uchwały119 KB