główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Opatów

Załączniki:
Projekt uchwały217 KB