główna zawartość
artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr / /2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia .2020 roku. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały157 KB