główna zawartość
artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2020-2035

Załączniki:
Projekt uchwałyMB