główna zawartość
artykuł nr 1

PROJEKT - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/61 położonej w Opatowie

Załączniki:
Projekt uchwałyMB