główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr ./2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ....... maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/4 położonej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwałyMB