główna zawartość
artykuł nr 1

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ kadencja 2002 - 2006

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI

Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej

EDWARD JAN GOŁYSKI
MIECZYSŁAW NIEWÓJT

Radni Rady Miejskiej

IRENA BATUGOWSKA

JACEK CHEBA

LEOPOLD RYSZARD DĘBNIAK

PIOTR KAPTUR

ANDRZEJ KLIMONT

LESZEK KOLASA

JERZY WACŁAW KOZUB

LIDIA KWIATKOWSKA

GRZEGORZ MALIŃSKI

JAN SIDOR

ROBERT SZWAGIERCZAK

JÓZEFA ZAKRZEWSKA