główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców
Klimont Andrzej - przewodniczący
Cheba Jacek - członek
Gołyski Edward - członek
Kolasa Leszek - członek
Maliński Grzegorz - członek
Niewójt Mieczysław - członek
 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług
Sidor Jan - przewodniczący
Gołyski Edward - członek
Kolasa Leszek - członek
Kozub Jerzy - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Szwagierczak Robert - członek
 
Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Maliński Grzegorz - przewodniczący
Cheba Jacek - członek
Dębniak Leopold - członek
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek
Kolasa Leszek - członek
Kozub Jerzy - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Zakrzewska Józefa - członek
 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska
Zakrzewska Józefa - przewodnicząca
Batugowska Irena - członek
Cheba Jacek - członek
Dębniak Leopold - członek
Kolasa Leszek - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Sidor Jan - członek
Szwagierczak Robert - członek
 
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia
Szwagierczak Robert - przewodniczący
Batugowska Irena - członek
Dębniak Leopold - członek
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek
Kozub Jerzy - członek
Niewójt Mieczysław - członek
Sidor Jan - członek
Zakrzewska Józefa - członek
 
Komisja Rewizyjna
Kozub Jerzy - przewodniczący
Batugowska Irena - członek
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek