główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców
Klimont Andrzej - przewodniczący
Dębniak Leopold - członek
Kargulewicz Artur - członek
Kawalec Krzysztof - członek
Niewójt Mieczysław - członek
Oszczudłowski Robert - członek
Suska Wiesław - członek
 
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług
Oszczudłowski Robert - przewodniczący
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kargulewicz Artur - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Suska Wiesław - członek
 
Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Dębniak Leopold - przewodniczący
Kaptur Piotr - członek
Klimont Andrzej - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Nowak Iwona - członek
Szwagierczak Robert - członek
Zakrzewska Józefa - członek
Żychowski Andrzej - członek
 
Komisja Zdrowia, Opieki Socjalnej i Ochrony Środowiska
Zakrzewska Józefa - przewodnicząca
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kawalec Krzysztof - członek
Kwiatkowska Lidia - członek
Nowak Iwona - członek
Szwagierczak Robert - członek
 
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia
Szwagierczak Robert - przewodniczący
Dębniak Leopold - członek
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kaptur Piotr - członek
Kargulewicz Artur - członek
Klimont Andrzej - członek
Niewójt Mieczysław - członek
Oszczudłowski Robert - członek
Suska Wiesław - członek
Żychowski Andrzej - członek
 
Komisja Rewizyjna
Niewójt Mieczysław - przewodniczący
Gromczyk - Bańcer Grażyna - członek
Kaptur Piotr - członek
Oszczudłowski Robert - członek
Żychowski Andrzej - członek