główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Komisji Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018

Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządu Mieszkańców

Dawid Rafał Kargulewicz

-

przewodniczący

Waldemar Bocheński

-

zastępca przewodniczącego

Grzegorz Krzysztof Maliński

-

sekretarz

Krzysztof Bronisław Kawalec

-

członek

Klaudiusz Kędziora

-

członek

Wiesław Suska

-

członek

Władysław Ludwik Susło

-

członek

 Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

Klaudiusz Kędziora

-

przewodniczący

Wiesław Suska

-

zastępca przewodniczącego

Dawid Rafał Kargulewicz

-

sekretarz

Wiesław Rusak

-

członek

Władysław Ludwik Susło

-

członek

 

 

 

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Marcin Michał Słapek

-

przewodniczący

Tadeusz Andrzej Dragan

-

zastępca przewodniczącego

Jacek Kotkowski

-

członek

Grzegorz Krzysztof Maliński

-

członek

Andrzej Żychowski

-

członek

 

 

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

Szymon Andrzej Heba

-

przewodniczący

Tadeusz Andrzej Dragan

-

zastępca przewodniczącego

Waldemar Bocheński - członek

Beata Maria Wrzołek

-

członek

Andrzej Żychowski

-

członek

 

 

 

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia

Beata Maria Wrzołek

-

przewodnicząca

Waldemar Bocheński

-

zastępca przewodniczącej

Jacek Ryszard Cheba

-

członek

Szymon Andrzej Heba

-

członek

Marcin Michał Słapek

-

członek

Wiesław Suska

-

członek

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Jacek Kotkowski

-

przewodniczący

Krzysztof Bronisław Kawalec

-

zastępca przewodniczącego

Dawid Rafał Kargulewicz

-

członek

Klaudiusz Kędziora

-

członek

Wiesław Rusak

-

członek

Marcin Michał Słapek

-

członek