główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Komisji Rady Miejskiej

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opatowie

Wiesław  SUSKA

-

przewodniczący

 

Klaudiusz  KĘDZIORA

-

zastępca przewodniczącego

 

Magdalena Lidia MASTERNAK

-

sekretarz

 

Jacek Ryszard CHEBA

-

członek

 

   

 

 

 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie

Krzysztof Bronisław KAWALEC

-

przewodniczący

 

Waldemar BOCHEŃSKI

-

zastępca przewodniczącego

 

Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA

-

sekretarz

 

Andrzej  ADAMSKI

-

członek

 

Andrzej  ŻYCHOWSKI

-

członek

 

 

 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

Jacek Ryszard CHEBA

-

przewodniczący

 

Rafał  SCHAB

-

zastępca przewodniczącego

 

Andrzej  ADAMSKI

-

sekretarz

 

Waldemar BOCHEŃSKI

-

członek

 

Dawid Rafał KARGULEWICZ

-

członek

 

Krzysztof Bronisław KAWALEC

-

członek

 

Magdalena Lidia MASTERNAK

-

członek

 

Wiesław  SUSKA

-

członek

 

Beata Maria WRZOŁEK

-

członek

 

   

 

 

 

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie

Waldemar BOCHEŃSKI

-

przewodniczący

 

Wiesław  SUSKA

-

zastępca przewodniczącego

 

Dawid Rafał KARGULEWICZ

-

sekretarz

 

Klaudiusz  KĘDZIORA

-

członek

 

Magdalena Lidia MASTERNAK

-

członek

 

Marek  RYSIAK

-

członek

 

Stanisław  WYSOPAL

-

członek

 

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie

Małgorzata Katarzyna SZCZEPAŃSKA

-

przewodnicząca

 

Andrzej  ŻYCHOWSKI

-

zastępca przewodniczącego

 

Beata Maria WRZOŁEK

-

sekretarz

 

Rafał  SCHAB

-

członek

 

Marek  RYSIAK

-

członek

 

Stanisław  WYSOPAL

-

członek