artykuł nr 36

OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko ds. budżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 37

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie- Komendant Straży Miejskiej

obrazek
artykuł nr 38

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie-stanowisko ds. budżetowych

obrazek
artykuł nr 39

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie-stanowisko ds. opłat za odpady komunalne

obrazek
artykuł nr 40

OGŁOSZENIE: NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Opatowie