artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

ID - V I- 340/01/08 Opatów, 2008-02-14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID - VI - 340/01/08. Nazwa zadania: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów