artykuł nr 6

Ogłoszenie o wyborze oferty

ID VI 340/08/09 Opatów, 2009-10-16 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowa
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 2 579 754 PLN
artykuł nr 8

Ogłoszenie o wyborze oferty

nr ID-III-340/01/2009 Opatów, 2009-08-27 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III-340/01/2009. Nazwa zadania: Udzielenie kredyt
artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Opatów: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół na terenie Miasta i Gminy Opatów w roku szkolnym 2009/2010
artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opatów: Dowóz i odwóz uczniów do Szkół na terenie Miasta i Gminy Opatów w roku szkolnym 2009/2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi