artykuł nr 16

zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI 340/04/09. Nazwa zadania: Remont dróg gminnych mieszanka sortowaną 0-63 mm w ilości 900 ton. 1. Działając
artykuł nr 17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów Czerników Karski - Murowaniec, Tudorów - Włostów. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 18

Ogłoszenie o wyborze oferty

ID VI 340/03/09 Opatów, 2009-05-04 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Num
artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27046 -
artykuł nr 20

zawiadomienie o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID VI 340/02/09. Nazwa zadania: Przebudowa Dróg Gminnych na terenie Gminy Opatów ; Jałowęsy - Syrki, Roso