artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Odbudowa drogi gminnej Nr G032T w miejscowości Czerników Opatowski od km 0+000 do km 0+850 Numer ogłoszenia: 130706 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów -droga nr 42/32/040 Brzezie - Rosochy Numer ogłoszenia: 107028 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów - droga nr 42/32/021 Sobiekurów-Wymysłów Numer ogłoszenia: 54582 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jednostek budżetowych. Numer ogłoszenia: 47498 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
artykuł nr 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Opatów: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Projekt układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą w miejscowości Opatów i Wąworków. Numer ogłoszenia: 26188 - 2012; data zamieszczenia: 27.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi