artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów. Numer ogłoszenia: 406638 - 2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów do wysokości 650.000,00 zł. Numer ogłoszenia: 404392 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 5.12.2014r ID-III.271.19.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.19.2014 Nazwa zadania: „ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatów”
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opatów 03.12.2014r ID-III.271.20.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.20.2014 Nazwa zadania: „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów w wysokości 650.000 zł” ”
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2014/2015. Numer ogłoszenia: 355570 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi