artykuł nr 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 05.08.2014r ID-III.271.10.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.10.2014 Nazwa zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice „
artykuł nr 22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.9.2014 Nazwa zadania: „Remont Stacji Uzdatniania wody oraz remont ujęcia wody i sieci wodociągowej w miejscowości Kobylany „
artykuł nr 23

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015. Numer ogłoszenia: 258742 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.8.2014 Nazwa zadania: „Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2014/2015 „
artykuł nr 25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy. Numer ogłoszenia: 217216 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi