artykuł nr 31

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie . Numer ogłoszenia: 173146 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 15.05..2014r ID-III.271.5.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.5.2014 Nazwa zadania: „Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie”
artykuł nr 33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 13.05.2014r ID-III.271.4.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.4.2014 Nazwa zadania: „Odbudowa drogi gminnej Gołoszyce Niższe – Zochcinek od km 2+000 do 3+400 dł. 1.400 mb Gmina Opatów „
artykuł nr 34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów 12.05.2014r ID-III.271.3.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.3.2014 Nazwa zadania: „ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Opatów w wysokości 2.660.000 zł” ”
artykuł nr 35

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Termomodernizacja budynku Opatowskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola Publicznego w Opatowie. Numer ogłoszenia: 132088 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane