artykuł nr 16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Rosochy gm. Opatów. Numer ogłoszenia: 98880 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.5.2015 Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opatów„ Część I i Część II.
artykuł nr 18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 24.03.2015r ID-III.271.4.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.4.2015 Nazwa zadania:„Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budową szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe w miejscowości Rosochy gm. Opatów”
artykuł nr 19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Marcinkowice. Numer ogłoszenia: 60016 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 11.03.2015r ID-III.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.3.2015 Nazwa zadania: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Marcinkowice „