artykuł nr 21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Opatów, ulica Armii Krajowej o łącznej długości 0,369 km oraz w ulicy Starowałowej o łącznej długości 0,272 km. Numer ogłoszenia: 34898 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej długości 0,806 km. Numer ogłoszenia: 30268 - 2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertry

Opatów, dnia 10.02.2015r ID-III.271.1.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.1.2015 Nazwa zadania: „ Przebudowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowości Opatów , ulica Armii Krajowej o łącznej dł. 0,369 km oraz ulicy Starowałowej o łącznej dł. 0,272 km„
artykuł nr 24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 4.02.2015r ID-III.271.2.2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ID-III.271.2.2015 Nazwa zadania: „ Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czerników Karski gmina Opatów o łącznej dł. 0,806 km „