artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 318281 - 2016 z dnia 2016-10-05 r. Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Opatów w sezonie zimowym 2016/217 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 310019 - 2016 z dnia 2016-09-19 . Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 300481 - 2016 z dnia 2016-08-08 r. Opatów: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu- Dodatkowe informacje

11/05/2016 S90 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Opatów: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 090-160506 Gmina Opatów, pl. Obrońców Pokoju 34, Osoba do kontaktów: Ewa Zaczkiewicz, Opatów 27-500, POLSKA. Tel.: +48 158681300. Faks: +48 158684647. E-mail: zamowienia@umopatow.pl (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.11.2015, 2015/S 217-395155)
artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów: Przebudowa dróg gminnych nr 358049T i nr 358006T na terenie Gminy Opatów Numer ogłoszenia: 90524 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane