artykuł nr 6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500051565-N-2017 z dnia 31-10-2017 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatow w sezonie zimowym 2017/2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500048115-N-2017 z dnia 24-10-2017 r. Gmina Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 19.10.2017r RMKG-XII.271.9.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.9.2017 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2017/2018 „
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 16.10.2017r RMKG-XII.271.8.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy:RMKG-XII.271.8.2017 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów ”.
artykuł nr 10

Informacja z sesji otwarcia ofert

RMKG-XII.271.9.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.9.2017 Nazwa zadania:” Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2017/2018 „