artykuł nr 11

Informacja z sesji otwarcia ofert

Gmina Opatów 27-500 Opatów Opatów dnia 06.10.2017r Plac Obrońców Pokoju 34 RMKG-XII.271.8.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.8.2017. Nazwa zadania:” Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów .”
artykuł nr 12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500038653-N-2017 z dnia 05-10-2017 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 28.09.2017r RMKG-XII.271.7.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.7.2017 Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów „
artykuł nr 14

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 26.09.2017r RMKG-XII.271.7.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr RMKG-XII.271.7.2017 Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów „ Część II. -Przebudowa drogi gminnej nr 358032T Balbinów – Przeuszyn od km 0+000 do km 1+500”
artykuł nr 15

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 25.09.2017r RMKG-XII.271.7.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.7.2017. Nazwa zadania: „ Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów „