artykuł nr 26

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 110310 - 2017 z dnia 2017-07-20 r. Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
artykuł nr 27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opatów Opatów, dnia 07.07.2017r Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów RMKG-XII.271.3.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.3.2017 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000.
artykuł nr 28

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 04.07.2017r RMKG-XII.271.3.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.3.2017. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000 „
artykuł nr 29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 84634 - 2017 z dnia 2017-05-18 . Opatów: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica Słoneczna o łącznej długości 0,246km OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
artykuł nr 30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 09.05.2017r RMKG-XII.271.2.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.2.2017 Nazwa zadania: Modernizacja i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opatów, ulica Słoneczna o łącznej długości 0,246km