artykuł nr 31

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert
artykuł nr 32

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 37867 - 2017 z dnia 2017-03-07 r. Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
artykuł nr 33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 13.02.2017r RMKG-XII.271.1.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy:RMKG-XII.271.1.2017 Nazwa zadania: :” Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych”
artykuł nr 34

Informacja z sesji otwarcia ofert

RMKG-XII.271.1.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.1.2017. Nazwa zadania:” Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych”