artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 560745-N-2017 z dnia 2017-07-31 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy na działce nr 70 i 71 przy drodze gminnej w Brzeziu Gmina Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 560137-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358023T Nikisiałka Duża – Wąworków od km 0+000 do km 2+300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 559926-N-2017 z dnia 2017-07-28 r. Gmina Opatów: Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Opatowskiego Ośrodka Kultury wraz z adaptacją ich części na potrzeby Biblioteki Gminnej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 550621-N-2017 z dnia 2017-07-13 r. Gmina Opatów: Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno-komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej w Opatowie ul. Sienkiewicza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 535872-N-2017 z dnia 2017-06-21 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358051T Nikisiałka Mała – Kolonia Karwów od km 0+000 do km 1+000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane