artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 26.11.2018r RMKG-XII.271.17.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.17.2018 Nazwa zadania: „ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatów”
artykuł nr 7

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 13.11.2018 RMKG-XII.271.17.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.17.2018 Nazwa zadania:” Dostawa energii elektrycznej na potrzeb Gminy Opatów”
artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500269142-N-2018 z dnia 09-11-2018 r. Gmina Opatów: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2018/2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 9

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 05.11.2018r RMKG-XII.271.16.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.16.2018. Nazwa zadania: ”Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2018/2019„
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 25.10.2018r RMKG-XII.271.15.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:RMKG-XII.271.15.2018 Nazwa zadania: „ Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Opatów w sezonie zimowym 2018/2019 „