artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 18.09.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalne komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3”
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów dnia 18.09.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na ”Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu -Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów”, który podzielony jest na części.
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „ Zakup i dostawę wyposażenia wraz z montażem do części pomieszczeń na cele Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie oraz pracowni Opatowskiego Ośrodka Kultury” w ramach projekt: „Rozszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Opatów i powiatu opatowskiego poprzez przebudowę i wyposażenie Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie oraz adaptację i wyposażenie części pomieszczeń na cele Powiatowej i M...
artykuł nr 5

Zaproszenie do złożenia oferty

Opatów dnia 06.09.2018r ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY Na zadanie : „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego „ na zadaniu pn : Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno- komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.- kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3”