artykuł nr 16

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opracowanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynków: budynek ul. Plac Obrońców Pokoju 19, budynki mieszkalne wielorodzinne ul. Kopernika 32,34, budynek ul. 1 Maja 4 w Opatowie. Sposób wyłonienia wykonawcy : Zapytanie ofertowe. Kod CPV – 71241000-9 – ogłoszone w dniu 7.02.2018 r.
artykuł nr 17

Zaproszenie do złożenia oferty

Opatów, dn. 08.02.2018r. Gmina Opatów ul. Pl. Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów ZAPRASZA
artykuł nr 18

Zaproszenie do złożenia oferty

Opatów 7.02.2018r Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie : Opracowanie studium wykonalności dla projektu termomodernizacji budynków: budynek ul. Plac Obrońców Pokoju 19, budynki mieszkalne wielorodzinne ul. Kopernika 32,34, budynek ul. 1 Maja 4 w Opatowie. Sposób wyłonienia wykonawcy : Zapytanie ofertowe. Kod CPV – 71241000-9 Zatwierdzam : Burmistrz Andrzej Chaniecki
artykuł nr 19

Zapytanie ofertowe

„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Opatów WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”
artykuł nr 20

Zapytanie ofertowe

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opatów WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI”