artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 598767-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. Gmina Opatów: Remont dróg gminnych w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 561361-N-2019 z dnia 2019-06-14 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 558832-N-2019 z dnia 2019-06-10 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Opatowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 551395-N-2019 z dnia 2019-05-23 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej w ul. Czernika w Opatowie od km 0+000 do km 1+150 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 534625-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358096T na terenie miasta Opatowa - ul. Stefana Żeromskiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane