artykuł nr 6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510244383-N-2019 z dnia 14-11-2019 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych w ul. Czesława Miłosza i Mikołaja Reja w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510239073-N-2019 z dnia 07-11-2019 r. Gmina Opatów: Przebudowa dróg gminnych - gmina Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 8

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510236452-N-2019 z dnia 05-11-2019 r. Gmina Opatów: Remont dróg gminnych w Opatowie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 31.10.2019r IMK-III.271.10.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :pos
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 31.10.2019r IMK-III.271.10.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2019. Nazwa zadania „ Przebudowa dróg gminnych w ul. Czesława Miłosza i ul. Mikołaja Reja w Opatowie „ Część I.