artykuł nr 21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510150749-N-2019 z dnia 22-07-2019 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w Opatowie. Nr drogi 358979T OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 22

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 12.07.2019r IMK-III.271.6.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2019/2020 ” Znak sprawy IMK-III.271.6.2019.
artykuł nr 23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 5.07.2019r IMK-III.271.5.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.5.2019 Nazwa zadania „ Przebudowa drogi gminnej w ul. Nowej w Opatowie” . Nr drogi 358979T.
artykuł nr 24

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia  26.06.2019r

 

IMK-III.271.6.2019

             

 

   INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:IMK-III.271.6.2019 Nazwa zadania: ”Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2019/2020„

 

   

 

artykuł nr 25

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 25.06.2019r IMK-III.271.5.2019 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.5.2019. Nazwa zadania: „ Przebudowa drogi gminnej w ul. Nowej w Opatowie”