artykuł nr 16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510145189-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. Gmina Opatów: Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510145034-N-2020 z dnia 06-08-2020 r. Gmina Opatów: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 30.07.2020r IMK-III.271.10.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2020 Nazwa zadania „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatów” .
artykuł nr 19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510139736-N-2020 z dnia 30-07-2020 r. Gmina Opatów: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 20

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 29.07.2020r IMK-III.271.11.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2020 Nazwa zadania „ Wykonanie dokumentacji na zadanie- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie”