artykuł nr 21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510137461-N-2020 z dnia 28-07-2020 r. Gmina Opatów: Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
artykuł nr 22

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 24.07.2020r IMK-III.271.10.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.10.2020. Nazwa zadania: „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Opatów „
artykuł nr 23

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 23.07.2020r IMK-III.271.11.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.11.2020. Nazwa zadania: „ Wykonanie dokumentacji na zadanie - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie.”
artykuł nr 24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510132241-N-2020 z dnia 21-07-2020 r. Gmina Opatów: Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie - Budowa boiska i obiektów infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Opatowie. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 15.07.2020r IMK-III.271.9.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dowóz i odwóz uczniów ze szkół w Gminie Opatów woj. Świętokrzyskie w roku szkolnym 2020/2021 ” Znak sprawy IMK-III.271.9.2020.