artykuł nr 41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 15.05.2020r IMK-III.271.4.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.4.2020 Nazwa zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. - Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie.”
artykuł nr 42

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 07.05.2020r IMK-III.271.4.2020 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IMK-III.271.4.2020. Nazwa zadania: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. - Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole
artykuł nr 43

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wrocław, dnia 24.04.2020 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY OPATÓW SIWZ NR 62/2020/N/Opatów
artykuł nr 44

Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT NA USŁUGĘ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY OPATÓW
artykuł nr 45

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Opatów 21.04.2020r IMK-III.271.3.2020 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IMK-III.271.3.2020 Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie. - Wymiana podłogi Sali Sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Opatowie.