artykuł nr 16

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 528634-N-2020 z dnia 2020-04-02 r. Gmina Opatów: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Opatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 17

Zaproszenie do złożenia oferty - zapytanie...

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerników Opatowski” operacja z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”
artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 503879-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Gmina Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 500736-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. Gmina Opatów: Obsługa bankowa budżetu Gminy Opatów i jej jednostek budżetowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi