artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe

na "Zakup i dostawę 28 sztuk laptopów, 1 sztuki monitora interaktywnego oraz 2 sztuk urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminy Opatów".
artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe

Gmina Opatów Opatów 10.12.2020r 27-500 Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 Z A P R O S Z E N I E Gmina Opatów zaprasza do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego-postępowanie poniżej 30 000 euro zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r poz. 1843) na artykuły biurowe, środki czystości, tonery.
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opatów, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe

Gmina Opatów, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.(Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).