artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

RŚP – I.042.4.2020                                   Opatów, 20.11.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opatów, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. Wykonanie oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjnej dla projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty:

  1. Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Graś, ul. Wilcza 8/1,
    56-120 Brzeg Dł.
  2. SZCZYGLOPLAST Iwona Szczygłowska, ul. Mostowa 35,
    27-400 Ostrowiec Św.
  3. ELEKTRO -SZYLD Wyroby i montaż reklam ul. Leg.Piłsudskiego 4a
    32-800 Brzesko

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: SZCZYGLOPLAST Iwona Szczygłowska, ul. Mostowa 35, 27-400 Ostrowiec Św. – cena brutto 690 zł.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opatów, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia pn. „Wykonanie oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
artykuł nr 8

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania oraz montażu tablicy informacyjnej - 1 sztuk dla projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe

Wykonanie oraz montaż 1 szt. tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 10

Zawiadomienie o wyborze oferty

IMK.II.042.1.2020 Opatów, 16.10.2020 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, remont boiska piłkarskiego i remont hali sportowej w Opatowie” w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).