artykuł nr 6

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Usługi komunalne związane zimowym utrzymaniem dróg-ulic gminnych i powiatowych w miejscowości Opatów w sezonie zimowym 2004/2005.
artykuł nr 7

OGŁOSZENIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Modernizacja - odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 4232045 w miejscowości Jagnin o długości 0,5 km i powierzchni 2500 m 2
artykuł nr 8

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Projekt odbudowy basenu z zapleczem i zagospodarowaniem terenu w m. Opatów.
artykuł nr 9

OGŁOSZENIE

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 423228 Gołoszyce Niższe - Zochcinek w miejscowości Jałowęsy o długości 0,5 km i powierzchni 2500 m 2
artykuł nr 10

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ; Odnowę nawierzchni dróg gminnych na Osiedlu Kopernika II w Opatowie.