artykuł nr 16

O G Ł O S Z E N I E

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ; Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasta Opatowa " ul.Sienkiewicza - Opatówka"
artykuł nr 17

O G Ł O S Z E N I E

Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Opatów-dworzec" Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 2 w godz. 7.00 - 15.00.
artykuł nr 18

OGLOSZENIE O PRZETARGU

Remont i adaptacja budynku na cele mieszkaniowe w Opatowie, ul. Szkolna 5, 27 - 500 Opatów. (PKWiU: 45.21.1) Miejsce realizacji: Opatów, ul. Szkolna 5. Nie dopuszcza sie skladania oferty wariantowej.
artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 27 - 500 Opatów. (PKWiU: 45.21.1) Miejsce realizacji: Opatów, ul. Ćmielowska 2. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.