artykuł nr 1

SP Kobylany

Likwidacja Szkoły z dniem 31.08.2021r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Opatowie Nr XXX/267/2021 z dnia 5 marca 2021r.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kobylanach
 

Dyrektor - Danuta Tomaszewska

27-500 Opatów, Kobylany 6
tel. 15 8681804

spkobylany@vp.pl