artykuł nr 1

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157)
 

L.p.

Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

NIP i  REGON

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Liczba miejsc  w żłobku lub klubie dziecięcym

NIP

REGON

1.

Stowarzyszenie

„Nasze Kobylany”

8631698675

260600595

ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów

25